ŽSR, Púchov – Žilina, II. etapa

Projekt: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa  (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/)

Hodnota stavby:    127 790 851,10 EUR 

Umiestnenie:          Považská Teplá, Žilina 

Zhotoviteľ:  „Združenie TEBS“

TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava

BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5, ČR

Swietelsky Baugesellschaft m. b. H., Edlbacherstr. 10, 4020 Linz, Rakúsko 

Lehota poskytovania služby:  10/2014 – trvá 

Popis: Modernizácia spočíva v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov.

Úsek je tvorený jednou etapou, pričom etapa je rozdelená na ucelené časti stavby:

– UČS 48 Traťový úsek Považská Teplá – Bytča

– UČS 49 ŽST Bytča

– UČS 50 Traťový úsek Bytča – Dolný Hričov

– UČS 51 ŽST Dolný Hričov

– UČS 52 Traťový úsek Dolný Hričov – Žilina

– UČS 00 ŽST Žilina. 

Poskytnuté služby: Stavebný dozor