Rýchlostná cesta R1

 

Projekt: Rýchlostná cesta R1 – PPP projekt, 4 úseky, Slovensko

Umiestnenie: Nitra, Selenec, Beladice, Tekovské Nemce, Banská Bystrica

Lehota poskytovania služby: 07/2009 – 12/2012

Hodnota služby: 1 800 000 000€ bez DPH

Popis: Prvý slovenský PPP projekt, Rýchlostná cesta R1 sa skladá zo 4 nových úsekov. Nitra- Selenec, Selenec- Beladice, Beladice- Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice, v celkovej dĺžke cca 52km. Výstavbou týchto chýbajúcich úsekov rýchlostnej cesty R1 sa spojí Bratislava s Banskou Bystricou. Rozsah prác predstavuje majetkovo- právna činnosť a inžinierska činnosť pre zhotoviteľa stavby- Granvia Construction s.r.o.

Poskytnuté služby: Majetkovo- právna činnosť. Inžinierska činnosť.