Priemyselná zóna Levoča

 

Projekt: Hnedá priemyselná zóna Levoča- Juh

Umiestnenie: Levoča

Hodnota stavby: cca. 5mio. EUR

Lehota poskytovania služby: 03/2010- 05/2013

Popis: Stavba Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh (HPZL-JUH) je situovaná v južnej časti katastrálneho územia mesta Levoča popri cestnej komunikácii II. triedy č. 533 v smere na Spišskú Novú Ves. Investičný zámer plne rešpektuje Územný plán mesta Levoča, požiadavky mesta Levoča ako investora stavby a budúcich investorov priemyselných hál. Hlavným cieľom riešenia investičného zámeru mesta Levoča na stavbe Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh je príprava danej lokality pre potenciálnych investorov.

 

Priemyselný park zahŕňajúci v rámci svojho areálu jednu existujúcu Halu M4 a administratívnou časťou a plánovanú výstavbu troch nových výrobných hál  (Hala 1, Hala 2, Hala 3), potrebného výrobného zázemia a príslušnej infraštruktúry bude slúžiť ako komplexne vybudovaná priemyselná zóna poskytujúca pracovné príležitosti pre obyvateľov regiónu mesta Levoča s vytvorením optimálnych podmienok pre vstup ďalších priemyselných výrobcov.

Poskytnuté služby: Stavebný dozor