Modernizácia trate

 

Projekt: Modernizácia trate Trenčianska Teplá- Ilava- Beluša (Slovenská republika)

Hodnota stavby: 289 890 624,82 EUR

Umiestnenie: Trenčianska Teplá, Ilava, Beluša

Zhotoviteľ: Združenie ŽSR – Beluša” STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika- hlavný účastník združenia

Lehota poskytovania služby: 03/2010- 12/2014

Popis: Modernizácia dvojkoľajovej železnice na rýchlosť 160km/hod., úseky 4 a 5 Trenčianska Teplá- Ilava- Beluša s celkovou dĺžkou viac ako 20km je časťou modernizácie železnice medzi mestami Nové Mesto nad Váhom a Púchov v celkovej dĺžke 58,6km. V rámci 4. a 5. úseku budú vykonané aj rekonštrukcie železničných staníc Trencianska Teplá, Dubnica nad Váhom, Ilava a Ladce. Rozsah prác predstavuje stavebný dozor pre všetky inžinierske siete pre dozorovaciu spoločnosť SD- BELUŠA s.r.o. dcérsku spoločnosť spoločnosti DOPRAVOPROJEKT a.s.

Poskytnuté služby: Stavebný dozor pre inžinierske siete