Diaľnica D1 Fričovce- Svinia

 

Projekt: Diaľnica D1 Fričovce- Svinia, Slovensko

Umiestnenie: Fričovce, Svinia

Verejný obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Lehota poskytovania služby: 03/2012 – 09/2015

Hodnota stavby: 114,59 mio. EUR

Popis: Diaľnica D1 je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľníc a rýchlostných ciest SR pod označením D1. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného rýchleho cestného prepojenia s najvyššou úrovňou komfortu pričom zabezpečuje najvyššiu dopravnú funkciu v území s nadregionálnou funkciou.Diaľnica D1 má v úseku Fričovce- Svinia dĺžku 11,217 km. Na tomto úseku sa nachádza 85 stavebných objektov, vrátane 15 mostných objektov. Dotknuté územie je ohraničené na západnej strane obcou Fričovce. Na východnej strane je úsek ukončený napojením v križovatke Svinia v taktiež prevádzkovanom úseku diaľnice D1 Svinia- Prešov západ. Začiatok úseku je v prevádzke od roku 2004 – úseky D1 Beharovce- Fričovce. Tu je umiestnená križovatka “Fričovce”. Táto križovatka umožňuje napojenie cesty I/18 vo všetkých smeroch. Úsek bude ukončený v križovatke “Svinia” , kde začína nadväzujúci úsek D1 Svinia- Prešov západ, ktorý je v prevádzke od roku 2010.

Poskytnuté služby: Majetkovoprávna činnosť, Inžinierska činnosť.