Stredisko správy a údržby v Banskej Bystrici

 

Projekt: Stredisko správy a údržby v Banskej Bystrici (Slovenská republika)

Umiestnenie: Banská Bystrica

Lehota poskytovania služby: 03/2010- 09/2013

Popis: Prvý slovenský PPP projekt bol rozdelený na 4 úseky, jeden z nich predstavuje Rýchlostná cesta R1 – severný obchvat Banskej Bystrice. Výstavba tejto novej rýchlostnej cesty vyvolala potrebu výstavby strediska, prostredníctvom ktorého koncesionár GRANVIA a jej dcérska spoločnosť Granvia Operation môžu bez problémov zabezpečovať údržbu komunikácie počas zimného obdobia.

Stredisko pozostáva z: administratívnej budovy, garáží, skladov, soľného sila, parkovacích miest, miesta na odpad, miesta na umývanie áut, spevnených plôch, oplotenia a príslušného technologického vybavenia.

Poskytnuté služby: Majetkovoprávna činnosť, Inžinierska činnosť, DÚR, DSP, Tendrová dokumentácia, Realizačná dokumentácia, Autorský dozor