Nemocnice

Nemocnica Nord, Viedeň, Rakúsko

FCP-SK s.r.o. robí odborné poradenstvo ako aj expertízy pre uchádzačov v oblasti PPP projektov nemocníc na základe odborných skúseností z oblasti projektovania, dozorovania a poradenstva pred, počas, ako aj po zrealizovaní výstavby nemocničných komplexov. FCP-SK s.r.o. organizovalo pre zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR aj obhliadku rozostavanej nemocnice Nord vo Viedni, kde spoločnosť FCP pôsobí ako externý stavebný dozor – poradca investora.

Nemocnica Nord je plánovaná ako hlavná nemocnica vo Viedni s 800 jednolôžkovými a dvojlôžkovými izbami v severozápadnej časti Viedne. Menšie nemocnice a polikliniky budú presunuté do novej budovy nemocnice. Kapacita nemocnice je 46 tis. interne hospitalizovaných pacientov, 250 tis. ambulantných pacientov a bude sa tu vykonávať 17 tis. operácií. Nemocnica bude zamestnávať viac ako 2 500 zamestnancov. Areál nemocnice bude mať 113,000 m2 a jednu tretinu tejto plochy bude tvoriť samotná budova nemocnice, zvyšnú plochu bude tvoriť tzv. eco-friendly park so živou prírodou a bude slúžiť na outdoorove aktivity (prechádzky, terapeutické plochy). Samotná nemocnica bude na rozlohe 160,000 m2. Rozpočet stavby je 825 Mio. Eur. Projekt bude skompletizovaný a plne funkčný v roku 2016

Krankenhaus Nord

 


Nemocnica Rázsochy, Bratislava

Spoločnosť FCP-SK s.r.o. vyvíja aktivity v oblasti nemocničného sektora. Experti pôsobiaci v našej spoločnosti riešili v rokoch 2005 – 2007 možnosť dostavby rozostavanej nemocnice Rázsochy. Vypracovali posudky, expertízy a spracovali koncepčný návrh dokončenia nemocnice.


Hospital Build & Infrastructure Congress and Exhibition, Moskva

Experti našej spoločnosti sa zúčastňujú aj na celosvetových konferenciách venovaných inováciám a strategickom navrhovaní nemocničných objektov. V Októbri 2013 sa zástupcovia našej spoločnosti zúčastnili celosvetovej konferencie Hospital Build & Infrastructure Congress and Exhibition v Moskve, kde sme získali ďalšie nové poznatky v oblasti informatiky, navrhovania, plánovania a fungovania veľkých nemocničných komplexov.

AS_223E_Hospital_Build_brochure_AP2


Nemocnice v Rakúsku – FCP

FCP-SK s.r.o. sa opiera o skúsenosti FCP Wien (www.fcp.at), ktorá patrí medzi lídrov v projektovaní nemocníc v Rakúsku. V spolupráci s expertami z Viedne dokážeme navrhnúť projekčne a inžinieringom získať platné súhlasné stanoviská pre výstavbu kvalitnej nemocnice moderného štandardu.

Prilohac.1a.pdf

Prilohac.1b.pdf

Prilohac.1c.pdf

Prilohac.1d.pdf

Prilohac.1e.pdf

Prilohac.1f.pdf

Prilohac.1g.pdf

Prilohac.1h.pdf

Prilohac.1i.pdf

Prilohac.1j.pdf

Prilohac.1k.pdf