Modernizácia žel. trate Žilina – Košice

Projekt: Modernizácia žel. trate Žilina – Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo)“ – 3.etapa (Štrba – žst. Východná), Slovensko

Umiestnenie: Važec

Verejný obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky

Lehota poskytovania služby: 01/2014 – 03/2015

Popis: Majetkovoprávne vysporiadanie na úseku trate Važec – železničná stanica Východná, čo predstavuje 7,039km pôvodnej trate, skrátenej po modernizácii na 6,92km. V rámci etapy bola zmodernizovaná železničná zastávka Važec a železničná stanica Východná. Nový úsek trate prechádza dvoma tunelmi – Dúbrava (1330m) a Zámčisko (155m). Celý úsek je navrhnutý pre traťovú rýchlosť min. 160km/h (s parametrami do 200km/h).

Poskytnuté služby: Majetkovoprávna činnosť, Inžinierska činnosť.