Botlek Bridge, Holandsko

 

Projekt:             Botlek Lifting Bridge

Umiestnenie:   Rotterdam 

Zhotoviteľ:  ALanes A15 Mobility v.o.f.

Portpark / Eemhaven, gebouw 2

Seattleweg 15, 3195 Pernis, Holandsko

Lehota poskytovania služby:  2012 – 2014 

Popis: 

Vzhľadom na rozšírenie prístavu v Rotterdame (Europoorte – Maasvlakte 2) bolo potrebné opraviť, rozšíriť a čiastočne novo postaviť diaľničný privádzač  v celkovej dĺžke 37 km na diaľnici A15.

Hlavnú časť trasy tvorí výstavba nového mosta Botlek. Na moste sa nachádza cestná komunikácia, železničný koridor, taktiež cyklistická dráha a chodník pre chodcov cez rieku “Oude Maas”. Skladá sa z dvoch polí, ktoré sa môžu súčasne ako i samostatne zdvíhať. Dĺžka rozpony medzi mostnými piliermi je 102,5 m a šírka prierezu 50 m. Maximálna výška zdvihu je 31 m. Celková dĺžka mosta je 1 243 m.

Most Botlek (vrátane prístupových mostov a rámp):

Celkový súčet dĺžok mostných objektov:   3 374 m

Dĺžka najdlhšieho objektu:                         1 243 m 

Poskytnuté služby:  Projekčné práce

http://www.roadtraffic-technology.com/projects/botlek-bridge-replacement-a15-highway-rotterdam/