O NÁS

Spoločnosť FCP- SK poskytuje kvalifikované, vysoko odborné služby v oblastiach:

1. Poradenstva v oblasti investícií do nehnuteľností

2. Dozorovaní stavieb (cena, kvalita, termíny, naplnenie predmetu zmluvy)

3. Inžinierska činnosť a projektovanie

4. Právna agenda (majetkovoprávne vysporiadanie,príprava kúpnopredajných zmlúv, návrhy a podania vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vecné bremená, vypracovanie znaleckých posudkov, atď.)

5. Sprostredkovateľská činnosť

6. Stavebný management- riadenie výstavby

 

Bohaté skúsenosti personálu FCP-SK dáva klientom vysoké predpoklady k úspešnému splneniu zverených úloh. Našim krédom je poskytnúť zmluvným partnerom úsporu, vysokú kvalitu a dosiahnutie cieľa v zmluvne dohodnutom termíne. Naše skúsenosti sú dostatočnou zárukou pre kvalitu, pevnú cenu a spokojnosť klienta.

Naši špecialisti kontrolujú a optimalizujú:

1. Zmluvnú agendu

2. Technicko- projekčnú časť

3. Realizačnú časť

4. Legislatívne splnenie noriem a zákonov investičného procesu